Loading...
Klarna banner
Personal designer banner
Ett skräddarsytt projekt för dig!
Customers count banner
1.7 Miljoner kunder betjände i hela Europa
Blog banner

Copyright

Innehållet som publiceras på ProduceShop, där inte annat och uttryckligen anges, skyddas av gällande upphovsrättslag, lag nr. 633/1941 och ytterligare ändringar, och får inte replikeras på andra webbplatser, adresslistor, nyhetsbrev, papperstidskrifter och CD-rom eller andra media som inte anges, utan föregående tillstånd från MBK Fincom Sa oavsett syftet med användningen. Behörighet ska begäras skriftligen och anses endast accepteras efter uttryckligt skriftligt medgivande av det juridiska ombudet för MBK Fincom Sa. Underlåtenhet att svara från MBK Fincom Sa kan på intet sätt tolkas som tyst tillstånd. Reproduktion, uthyrning, lån och spridning utan tillstånd från MBK Fincom Sa är förbjudet, med undantag för de senare angivna fallen. De sanktioner som föreskrivs enligt artikel 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis och 174-ter i lag nr. 633/1941 ska tillämpas på alla överträdelser. Grafiska element och HTML / XHTML-koden ska betraktas som den exklusiva egendomen av MBK Fincom Sa.

Delvis uteslutande av förbudet att reproducera innehåll

Innehållet som finns på ProduceShop kan delvis reproduceras på tredje parts webbplatser, nyhetsbrev eller digitala och pappersmedia i abstrakt form, förutsatt att innehållet som återges inte överstiger 15% av karaktärerna i originalartikeln Det finns en klar och tydlig länk till originalartikeln som publicerades på ProduceShop. Den ursprungliga författarens namn anges tydligt.

Ansvar för MBK Fincom Sa.

MBK Fincom Sa är inte ansvarigt för skador orsakade, direkt eller indirekt, från användningen av den information som erbjuds på en "befintlig" basis som finns på ProduceShop. Även om det inte tillhör MBK Fincom Sa, gäller rätten att citera enligt artikel 70 stycke 1, 70 stycke 1 Bis och 70 stycke 3 enligt lag nr. 633 av den 22 april 1941. I synnerhet tillhör alla varumärken som nämns och logotyperna som reproduceras på ProduceShop de legitima ägarna. Nämnda varumärken nämns endast för informativa ändamål.

Länkar från webbplatsen till andra webbplatser

Ett antal länkar till andra webbplatser finns på webbplatsen ProduceShop; användaren lämnar denna webbplats om nämnda länkar används. MBK Fincom Sa kan inte ständigt undersöka nämnda webbplatser eller hantera dem, och ansvarar inte för materialet i dem. MBK Fincom Sa erbjuder därför ingen garanti gällande innehåll, information, programvara, andra produkter, material eller resultat som erhållits på sådana webbplatser. Åtkomst till andra webbplatser via länkarna på denna webbplats är uteslutande användarens ansvar.

Länkar till webbplatsen från andra webbplatser

Varje webbplats som länkar (med en så kallad "länk") till ProduceShop-webbplatsen är skyldig att följa gällande lagbestämmelser och följande instruktioner för länken: Innehållet på ProduceShop-webbplatsen får inte dupliceras;

Det får inte ge en felaktig bild av förmodat partnerskap med MBK Fincom Sa;

Det får inte ge falsk information om produkterna från MBK Fincom Sa;

Den får inte använda MBK Fincom Sa-logotypen utan tillstånd;

Det får inte innehålla oanständigt eller stötande innehåll, utan endast innehåll som är lämpligt för människor i alla åldrar.

Malware

Trots en periodisk kontroll av webbplatsen kan MBK Fincom Sa inte garantera att den är fri från virus eller andra potentiellt skadliga program. Innan du går in på Internet och utför någon åtgärd när du surfar, måste användaren alltid vidta de mest uppdaterade skyddsåtgärder som de är ensamma ansvariga för.

Klarna banner
Personal designer banner
Ett skräddarsytt projekt för dig!
Customers count banner
1.7 Miljoner kunder betjände i hela Europa
Blog banner