Loading...
Klarna banner
Personal designer banner
Ett skräddarsytt projekt för dig!
Customers count banner
1.7 Miljoner kunder betjände i hela Europa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Skräddarsydda lösningar för varje verksamhet

Försäljningen av produkter på vår webbplats ProduceShop regleras av följande allmänna villkor för försäljning och användning ("Villkoren"). Produkter som köps på ProduceShop säljs av MBK Fincom SA (“ProduceShop”, “Företaget” eller “Säljaren”). Det är möjligt att be om information via kontaktsidan, där du hittar information om inköp, frakt, återbetalning och retur av köpta varor. För annan juridisk information hänvisas du till avsnitten: Köpvillkor, Integritet och Juridiska Anmärkningar.

1. Kommersiell politik

1.1 Följande köpvillkor reglerar endast inköpsorder för produkter på ProduceShop av användaren ("klienten") och säljarens godkännande av nämnda order. Vid köp via externa marknadsplatser (t.ex. eBay, Manomano etc.)  måste man hänvisa till köpvillkoren för den specifika portalen.

1.2 Genom att skicka en inköpsorder förklarar sig kunden vara myndig. Alla inköpsorder som skickas till säljaren och retur från användare måste motsvara normala konsumentbehov. Säljaren övervakar antalet inköpsorder som skickats och antalet returer.

1.3 Villkoren reglerar inte tillhandahållandet av tjänster eller försäljning av produkter från ämnen som inte är Säljaren, även om de finns på ProduceShop i form av en extern länk, en kommersiell banner eller någon annan extern anslutning. Innan du köper tjänster eller produkter från andra parter, rekommenderas kunden att läsa villkoren för den tredje parten. Säljaren är inte i något fall ansvarig för de tjänster och produkter som tillhandahålls av tredje part och är inte ansvarig för slutförandet av kommersiell verksamhet mellan ProduceShop-användare och tredje part.

1.4 I händelse av felaktig eller obehörig användning av företagets namn eller varumärket ProduceShop, inklusive omnämnanden i onlinekommentarer, inlägg eller annat offentligt innehåll, förbehåller sig företaget sin rätt att skydda sin image på lämpligt lagligt sätt.

 

2. Köpoptionsinformation riktad till ingående av avtalet med säljaren, enligt den europeiska lagstiftningen 2000/31 / CE.

2.1 För att ingå försäljningsavtalet för en eller flera produkter på ProduceShop, måste kunden skicka en inköpsorder online till säljaren, via formuläret som finns på ProduceShop-webbplatsen, enligt anvisningarna (fylla i de olika begärda fälten vid beställningen sida).

2.2 Innan beställningen skickas uppmanas kunden att läsa och spara en kopia av köpvillkoren. Enligt den europeiska lagstiftningen 2011/83 / UE kommer säljaren att leverera en kopia av avtalsvillkoren som gäller för nämnda order, inklusive en sammanfattning av informationen om de väsentliga egenskaperna hos varje beställd produkt, med den europeiska lagstiftningen 2011/83 / UE. pris (inklusive all tillämplig skatt), tillgängliga betalningsalternativ, leveransvillkor, frakt- och leveranspriser; i sammandrag finns också information om hur man kontaktar säljaren och det datum inom vilket säljaren förbinder sig att leverera produkterna. Säljaren kommer också att tillhandahålla information och villkor för hur man kan utöva kundens ångerrätt. I vilket fall som helst kan ytterligare information, inklusive information om den juridiska garantin, begäras på kontaktsidan på ProduceShop-webbplatsen. För en alternativ, utomrättslig lösning av krav finns ytterligare information tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats.

2.3 På sidan med bekräftelse på inköpsordern och påminnelsen om köpvillkoren, en sammanfattning av informationen om de väsentliga egenskaperna hos varje beställd produkt, med pris (inklusive alla tillämpliga skatter), tillgängliga betalningsalternativ, leveransvillkor , frakt- och leveranspriser och tilläggspriser för specifika valda leveranstjänster.

2.4 Att skicka en inköpsorder till säljaren utgör ett bindande avtal för användaren. Innan kunden skickar en beställning måste kunden kontrollera och eventuellt ändra all angiven information.

2.5 När inköpsordern har skickats kommer Kunden att få ett automatiskt e-postmeddelande från Säljaren som bekräftar ordermottagandet. Att ta emot e-postmeddelandet är godkännandet av kundens inköpsorder.

2.6 Försäljningsavtalet stängs när inköpsordern accepteras av säljaren. Vid denna tidpunkt kommer säljaren att skicka en ny beställningsbekräftelse via e-post med information om produkterna som skickas; detta e-postmeddelande innehåller en länk till villkoren för köpet.

2.7 Inköpsordern som har skickats till säljaren kommer att arkiveras i företagets databas så länge som nödvändigt för att skicka ut beställningen och under alla omständigheter under en period inom rättsliga villkor.

2.8 Det tillgängliga språket för att ingå försäljningsavtalet med säljaren är engelska.

2.9 Säljaren förbehåller sig sin rätt att inte acceptera inköpsorder om de inte ger tillräckliga solvensgarantier, om de är ofullständiga eller felaktiga eller om produkter inte är tillgängliga. I detta fall kommer säljaren att meddela kunden att inköpsordern annulleras och ange skälen. Om de köpta produkterna inte längre är tillgängliga för försäljning vid mottagandet av en inköpsorder kommer Säljaren omedelbart, och under alla omständigheter inom 30 dagar från och med följande arbetsdag, kontakta Kunden om produkternas otillgänglighet. Om kunden redan har betalat för produkterna återbetalar säljaren utan dröjsmål hela det betalade beloppet; just nu kommer försäljningskontraktet att anses vara löst. Säljaren förbehåller sig sin rätt att inte acceptera inköpsorder i de fall som beskrivs i 1.3.

2.10 Genom att elektroniskt överföra en inköpsorder accepterar kunden villkorslöst och är skyldig att följa köpvillkoren. Kunder som inte accepterar en eller flera punkter som finns i köpvillkoren uppmanas att inte skicka en inköpsorder för inköp av produkter på ProduceShop. Genom att skicka en inköpsorder bekräftar kunden också att ha läst och accepterat den dokumentation som finns i avsnitten: Juridiska anmärkningar och sekretess.

 

3. Garantier och produktpriser

3.1 De viktigaste egenskaperna för varje produkt presenteras på ProduceShop inom varje produktbeskrivningssida. Färgfotografierna av de presenterade produkterna tas i en professionell fotostudio och är representativa för de riktiga produkterna. Med detta sagt kan det finnas en skillnad i färguppfattningen från användarna på grund av webbläsare och skärmtyp som används. Storlek och mått tas genom att mäta produkterna från de yttre gränserna som rapporteras i produktbeskrivningen på varje produktsida.

3.2 Produktpriserna uppdateras. Kunden måste försäkra sig om försäljningspriset innan han skickar inköpsordern. I händelse av ett prisfel som kan hänföras till ProduceShop, accepterar säljaren inte inköpsordern och kommer att kontakta kunden för att möjliggöra en korrekt inköpsorder. Priset på produkter på ProduceShop är redan det mest konkurrenskraftiga som ProduceShop kan erbjuda. När kunden har skickat inköpsordern, inga rabatter eller jämförelser med liknande produkter som erbjuds av andra säljare kan begäras och göras. Kunden kommer fortfarande att kunna returnera produkterna.

3.3 SPECIELLA ERBJUDANDEN OCH SECOND CHOISE ARTIKLAR: produkter som finns i denna kategori och är markerade med ett "Specialerbjudande" -namn, har mindre defekter av olika slag. Alla dessa produkter kommer att innehålla några bilder av bristerna, men inte alla av dem. Defektanspråk accepteras inte för produkter i denna kategori och ångerrätten övervägs inte eftersom det är produkter som säljs med formeln "som sett och godkänt".

3.4 ERSÄTTNINGSFÖRFRÅGNINGAR: artiklar som finns i denna kategori är ersättare för våra produkter. För att få den begärda ersättningsdelen måste kunden tillhandahålla fotodokumentation om behovet av en sådan produkt. Retur för produkter i denna kategori accepteras inte.

3.5 Inköpsorder från länder som inte finns på vår hemsida är föremål för revision av säljaren som utvärderar produktens kompatibilitet med det begärande landet och eventuell fraktavgift.

3.6 Alla produkter som säljs på ProduceShop täcks av en juridisk garanti med en varaktighet av tjugofyra (24) månader för eventuella brister i överensstämmelse med lagen. Eventuella brister måste meddelas säljaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Brister kan kommuniceras via kontaktsidan på ProduceShop-webbplatsen och till kundtjänstkontoret som avgör deras olämplighet. I händelse av bristande efterlevnad har kunden rätt att begära reparation eller utbyte av produkten. Om dessa åtgärder inte skulle vara möjliga eller skulle vara för dyra, har kunden rätt till rabatt eller prisreduktion på vad som har betalats eller till en fullständig lösning av försäljningsavtalet. I händelse av ett efterlevnadsfel kommer kunden att dra nytta av antingen:

- reparation eller utbyte av produkten;

- prisreduktion;

- försäljningsavtal lösning

I vilket fall som helst, för att bestämma prissänkningen eller återbetalningsbeloppet, kommer Säljaren att ta hänsyn till användningen av produkten: en liten defekt tillåter inte avtalets lösning. Juridisk garanti tillämpas inte och täcker inte skador som:

- normalt slitage på grund av produktanvändning;

- skador som härrör från felaktig montering, installation eller placering;

- skador som härrör från väder, vårdslöshet, vård och brist på underhåll;

- skador som härrör från felaktig användning och användning som skiljer sig från normala förväntade användningsfall;

- skador som uppstått genom att ansluta produkten till elektriska system som inte uppfyller kraven.

Alla risker för att skada eller förlora produkten / produkterna överförs också till Kunden när han / hon tar emot produkten utan att underteckna en reservation för att kontrollera. Kommunikation av tillverknings- eller efterlevnadsfel måste innehålla fotografisk dokumentation av nämnda defekt; utan fotografiska bevis är det omöjligt att gå vidare med påståendet. Bilder som skickas av kunden måste vara tydliga, med bra upplösning och tas i goda neutrala ljusförhållanden. Påståenden relaterade till normalt slitage eller felaktig användning av produkten kommer inte att beaktas. Majoriteten av våra produkter är avsedda för hemmabruk och inte för kommersiellt / professionellt bruk, såvida det inte tydligt anges i produktbeskrivningen. Säljaren varnar kunden (som tar sitt juridiska eller civila ansvar) för användningen av produkter i en professionell / kommersiell miljö, såvida inte annat anges på produktsidan; ProduceShop kommer inte att hållas ansvarigt för några skador eller händelser som orsakat användarna.

Efter att 14 dagar har gått från leveransen måste den defekta produkten skickas för reparation via kurir till ett logistiskt hub efter ProduceShops val, efter att ha mottagit e-postmeddelandet som bekräftar godkännandet. För att öppna ett anspråk måste produktens serienummer sammanfalla med det som beställts. Efter att ha kontrollerat felet reparerar eller ersätter tekniska kontoret produkten; alla fraktkostnader ska betraktas som kundens ansvar. Om produkterna verkar vara i funktionsdugligt skick och utan hävdade defekter, förbehåller sig ProduceShop rätten att debitera kunden med returfraktkostnader och en tilläggsavgift på grund av den tid tekniska kontoret spenderade på att identifiera det påstådda problemet.

 

4. Betalningar

4.1 För att betala priset för de beställda produkterna, fraktkostnaderna och eventuella tilläggsavgifter kan Kunden välja ett av de betalningsalternativ som anges i inköpsordern.

4.2 ACCEPTERAT BETALNINGSALTERNATIV: tillgängliga betalningsalternativ är de som finns i sidfoten på ProduceShop-webbplatsen. Leverans av produkterna kommer att ske när betalningen har mottagits av säljaren. Förutom fakturor och betalningskvitton kommer ingen annan deklaration att släppas. De som söker mer information om betalningsalternativ kan besöka sidan Betalningsalternativ.

4.3 Vid betalning via kreditkort kommer finansiell information (t.ex. kredit- / bankkortnummer eller utgångsdatum) att skickas via krypterat protokoll till bankerna som tillhandahåller elektroniska betaltjänster, utan möjlighet för tredje part att ha tillgång till någon data. Informationen kommer aldrig att användas av säljaren om inte för att slutföra köpet, för att utfärda en återbetalning efter återlämnande av produkten eller vid bedrägeri, där nämnda information kommer att skickas till polisen. Priset på de beställda produkterna kommer slutligen att debiteras kundens bankkonto via det valda betalningsalternativet.

4.4 I händelse av bevisad leverans av varor och tvångsåterbetalning av en bank, av en marknadsplats eller på grund av återbetalning förbehåller sig ProduceShop sin rätt att kräva det återbetalade beloppet med lämplig rättslig inställning.

4.5 KLARNA: På ProduceShops e-handelswebbplats kan betalningar göras med kreditkort genom Klarna, en tjänst som gör det möjligt att dela upp betalningen i 3 räntefria delbetalningar.
Efter att ha valt att betala i delbetalningar med Klarna, kommer kunderna att omdirigeras till Klarnas hemsida för att fortsätta betalningsprocessen och elektroniskt acceptera villkoren för tjänsten.
Klarna kan avvisa varje betalning efter eget gottfinnande. I detta fall kommer kunden att omdirigeras tillbaka till webbplatsen för att välja en ny betalningsmetod.
Om kunden samtycker till att spara sina kortuppgifter på sitt Klarna-konto, tillåter de Klarna att debitera för eventuella framtida användningar när de gör andra inköp med Klarna i framtiden.
För ytterligare information, vänligen se Klarnas juridiska försäljningsvillkor på denna onlineadress:
https://www.klarna.com/international/terms-and-conditions/

 

5. Rabattkoder

5.1 Rabattkoder är personifierade koder som gör det möjligt för användaren att dra nytta av en rabatt på köp på ProduceShop.

5.2 Fältet RABATTKOD visas på den första sidan av inköpsprocessen: när produkter väl har lagts till i korgen kan man lägga in en rabattkod i rutan. Efter att ha klickat på knappen Uppdatera kommer den nya summan att visas i korgen.

5.3 Begränsningar och användningar av rabattkoder:

- En rabattkod kan användas en gång;

- En rabattkod kan inte på något sätt omvandlas till pengar;

- Endast en rabattkod får användas under orderprocessen.

5.4 ProduceShop Cashback: ProduceShop Cashback-saldot ackumuleras med varje köp och sparar 3% av den senaste varukorgen i din personliga profil, tack vare koden som kommer till din e-post när beställningen är avslutad. 
Saldot uppdateras vid varje nytt köp, och varaktigheten är 6 månader från den senaste uppdateringen; i slutet av den femte månaden kommer en påminnelse att skickas för att påminna dig om att dra nytta av ditt ProduceShop Cashback-saldo. Skulle du vänta över gränsen kommer saldot att återgå till noll. 
ProduceShops Cashback-saldo kan användas upp till 30 % av värdet av det köp du vill använda saldot till, för beställningar upp till 2200 SEK och upp till 50 % för beställningar över 2200 SEK. Om din totala summa är t.ex. 550 SEK, och ditt nästa köp är 440 SEK, kommer endast 30 % av varukorgens värde (132 SEK) att användas: resten kommer att förbli tillgängligt på ditt konto för framtida köp. 
Användningen av ProduceShops Cashback-saldo kan inte kombineras med andra rabattkoder, kuponger och personliga erbjudanden.

 

6. Frakt och leverans av produkter

6.1 Frakt och leverans av produkter är kundens ansvar. Vi rekommenderar att du väljer ett försäkrat fraktalternativ för att skydda mot eventuella kurirskador. Vid leverans av paketet / paketen krävs noggrann inspektion av lådorna och påpekande av fel. Kunden uppmanas att underteckna leveransen tydligt med angivande av "OKONTROLLERADE VAROR" eller "OKONTROLLERADE VAROR + SKADA RAPPORTERAD". Genom att underteckna med en reservation anger mottagaren att de förbehåller sig sin rätt att kontrollera produkternas integritet och att kuriren måste ansvara för händelse av skada. Kunden har inte rätt att vägra att ta emot varorna, utan kan alltid acceptera dem med särskilda förbehåll och åta sig att rapportera den avvikelse som upptäcks vid inspektionen inom fem (5) dagar från leveransdatumet. Om kunden inte tillämpar vad som anges ovan, dvs. inte ger säljaren fotodokumentation och/eller en annan orsak än den som anges i denna punkt, kommer kostnaderna för att returnera varorna till våra lager och eventuella kostnader för att återställa varorna att debiteras automatiskt och sedan dras av från återbetalningen.

6.2 Om produkterna verkar skadade och ingen reservation har noterats vid leveransen, även om frakten har varit försäkrad, tar Säljaren inget ansvar för eventuella skador eller avvikelser som kan ha inträffat under leveransprocessen. I det här fallet måste kunden själv ta anspråket till kuriren.

6.3 Paket levereras endast till bottenvåningen / gatunivå.

6.4 Om Kunden beslutar att ändra leveransadress, eller försena leveransen, efter att beställningen har skickats och utan att ange det i anteckningarna eller omedelbart kontakta Kundtjänst, förbehåller sig ProduceShop rätten att debitera Kunden med extra kostnader för nämnda ändringar.  Beställningar som mottagits med ofullständiga eller felaktiga telefonnummer kommer automatiskt att sättas på stand-by, medan vi väntar på att få korrekt information från kunden.

6.5 Genom att välja telefonvarningstjänsten kommer kuriren att uppträda på tre olika sätt, i enlighet med protokollen som utfärdas av leveranshubben eller av den specifika filialen. - Leveransförsök; om kuriren inte hittar någon hemma, följer ett telefonsamtal för att ordna leverans. - När paketet mottages i filialen kommer kuriren att kontakta kunden för att ordna leverans. - Budet kommer att kontakta klienten på leveransdagen för att försäkra sig om att någon är hemma. Det är inte möjligt att välja något av dessa alternativ.

6.6 VAROR I LAGER: efter att kuriren försöker leverera paketet / paketet tre gånger i rad och kontaktar oss i händelse av problem (frånvarande mottagare, inget telefonsvar etc.), kommer varorna att förvaras och kundtjänstkontoret kommer att försöka kontakta klienten för ytterligare leveransinstruktioner. 6.7 Om kunden inte svarar inom 7 arbetsdagar skickas produkterna tillbaka till säljaren som debiterar kunden med returfraktkostnader, lagring och ompaketeringskostnader. Kundens samarbete begärs för att undvika sådana olägenheter.

6.7 I händelse av att kunden inte svarar oss inom sju (7) arbetsdagar kommer vi omedelbart att returnera varorna och kostnaderna för lagring, retur och eventuell omlastning debiteras kunden. Därför krävs det största samarbetet från kunderna för att undvika olägenheter.

6.8 OMRÅDEN SVÅRA ATT NÅ (MED FRAKTTILLÄGG): för vissa platser, som små öar, kommer en fraktavgift att begäras. Nämnda avgift kommer omedelbart att noteras till kunden under beställningsprocessen eller av kundtjänstkontoret under beställningsgranskningen.

6.9 MINIMUM BESTÄLLNING: För vissa produkter som är förpackade i två eller fler stycken kommer en logistisk tilläggsavgift att läggas till beställningen om en kvantitet under minimilagret begärs. Nämnda avgift kommer omedelbart att noteras till kunden under beställningsprocessen eller av kundtjänstkontoret under beställningsgranskningen. I detta fall har kunden möjlighet att betala tilläggsavgiften, lägga till produkter för att uppfylla lagerkraven eller att annullera beställningen.

6.10 FEL PERSON- OCH LEVERANSINFORMATION: Kunden är ensam ansvarig för att ange rätt personlig information och leveransinformation under beställningsprocessen. På grund av den effektiva logistiska processen är det mycket svårt att modifiera den felaktiga informationen. Inom tre timmar efter att en beställning har gjorts kommer säljaren att göra sitt bästa för att ändra informationen men garanterar inte framgång i detta. Efter 3 timmars beställning kan kunden ändå begära en ändring men det kan finnas logistiska tillägg och förseningar som inte kan hänföras till ProduceShop.

 

7. Tillämplig lag och tvistlösning

7.1 Medan vi tar del av de europeiska bindande bestämmelserna för att försvara kunden regleras köpvillkoren av den europeiska lagen och särskilt av 2000/31 / CE-direktivet när det gäller företagets informationstjänster och elektronisk handel.

7.2 Det rekommenderas att Europeiska kommissionen på sin egen webbplats erbjuder en plattform som är avsedd för alternativa utomrättsliga tvistlösningsmetoder.

7.3 MBK Fincom SA är ett företag med laglig registrering i Schweiz, Via al Molino 31 6926 Collina d'Oro-Montagnola. För varje tvist som rör köp eller dessa köpvillkor är den behöriga domstolen Lugano (CH). När det gäller kreditåterhämtningsåtgärder som utfärdats av MBK Fincom SA gentemot en klient eller kund som har köpt / tagit emot varor utan att slutföra betalningsprocessen av någon anledning (systemfel, tidigare initierade återbetalningsförfaranden etc.) kommer den behöriga domstolen att vara den som är belägen i det berörda landet och där företaget har en skatterepresentation.

 

8. Ångerrätt

8.1 I enlighet med det europeiska direktivet 2011/83 / UE (”direktivet”) har kunden rätt att häva avtalet som fastställdes med säljaren inom fjorton (14) dagar från mottagandet av produkterna, utan att behöva lämna någon förklaring.

8.2 I enlighet med direktivet kan kunden säga upp avtalet med säljaren genom att använda, och helt fylla i det korrekta formuläret, tillgängligt i avsnittet Kontakt. Efter det att det mottagits skickar säljaren en e-postbekräftelse till kunden som bekräftar mottagningen.

8.3 I enlighet med direktivet tvingas kunden, när rätten till ångerrätt har utövats, återlämna de köpta produkterna till säljaren, via kurirförsändelse, inom 14 dagar från mottagandet av säljarens e-postbekräftelse.

8.4 Alla fraktkostnader för retur av de levererade produkterna är Kundens ansvar, såvida inte Säljaren uttryckligen har befriat Kunden från nämnda kostnader. Produkterna transporteras på kundens ansvar, det rekommenderas att välja fraktförsäkring. Säljaren förbehåller sig sin rätt att vägra leveransen av de returnerade varorna om paketet eller varorna själva har någon avvikelse.

8.5 Ångerrätten, samtidigt som man tar hänsyn till villkoren i punkterna 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4, är avsedd att korrekt utövas om alla dessa villkor också respekteras:

(a) Ångerrätten måste utövas inom 14 dagar från mottagandet av produkten / produkterna;

(b) Produkten / produkterna får inte visa några tecken på användning, slitage eller skada;

(c) Produkten / produkterna måste returneras i sitt ursprungliga skick, komplett med alla medföljande tillbehör

(inklusive dokumentation, kablar etc.), i sina originalförpackningar med adekvat stoppning och korrekt tätning.

(d) Produkten / produkterna måste överlämnas till kuriren inom 14 dagar efter det att säljarens bekräftelse om uttagsbegäran mottagits.

8.6 Undantag från rätten att returnera varor

I enlighet med de viktigaste konsumentbestämmelserna finns det vissa undantag från rätten att returnera varor. Dessa inkluderar leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hygien- eller hälsoskyddsskäl och varor som har öppnats efter leverans. I synnerhet gäller detta undantag från rätten att returnera varor vid köp av produkter som hör till kategorin sexleksaker. Alla produkter som tillhör denna kategori kan inte returneras eller ersättas av uppenbara hygieniska skäl, eftersom de är föremål för personligt och intimt bruk.

Ett exempel på några situationer som kan uppstå: (i) kunden har köpt en sexleksak som inte har någon tätning eller hermetiska blåsor. I detta fall kan dina rättigheter att returnera en produkt inte utnyttjas. Det finns dock möjlighet att begära hjälp under garantin om du hittar problem med produktionen av artikeln eller ett fel, (ii) kunden har köpt en sexleksak med förseglad förpackning. I detta fall kan dina rättigheter att returnera produkten utnyttjas, såvida inte kunden redan har öppnat det förseglade paketet. Även i det här fallet finns det möjlighet att begära hjälp under garantin om du hittar problem med produktionen eller ett fel. 

8.7 Säljaren kommer att verifiera att de returnerade produkterna uppfyller villkoren i 8.5.

8.8 Om ångerrätten utövas i lägena och inom de ovannämnda villkoren skickar säljaren via e-post en bekräftelse på mottagandet av varorna och återbetalar omedelbart det betalade beloppet. 8.8 Återbetalningar till klienten kommer att utfärdas av säljaren inom minsta möjliga tid, och under alla omständigheter inom fjorton (14) dagar från mottagandet av de returnerade varorna på angiven adress. Säljaren kommer att tillhandahålla återbetalningen när ovanstående villkor uppfylls.

8.9 Om kunden inte respekterar sätten och villkoren för sin ångerrätt, uttryckt i punkt 8.5, är han / hon inte berättigad till full återbetalning av det belopp som betalats till säljaren; i detta fall kommer säljaren att meddela vägran att returnera. Inom 14 dagar efter mottagandet av bekräftelsen på avslaget kan kunden begära att de produkter som skickades för att återlämnas, på egen bekostnad; om detta inte händer förbehåller sig säljaren rätten att behålla de returnerade produkterna och den tidigare betalade summan. I enlighet med direktivet är kunden ansvarig för avskrivningen av de returnerade produkterna om de används på ett sätt som skiljer sig från den avsedda användningen. I detta fall kommer en avskrivningsprocent, som sträcker sig från 10 till 90%, att dras av från det återbetalade priset, i enlighet med den devalveringsgrad som de returnerade produkterna har lidit. När beställningsbekräftelsemeddelandet har skickats av säljaren behandlas beställningarna omedelbart av logistiken. I händelse av en avbeställningsförfrågan och / eller återkallande av beställningen av kunden efter att ha skickat detta e-postmeddelande, förbehåller sig säljaren rätten att hålla tillbaka logistikkostnader, inklusive transportkostnader fram till mottagandet av begäran, från det belopp som ska ersättas.

8.10 Återlämnande av produkterna kan endast ske via en kurir, och inte med personlig leverans, till vårt angivna lager.

8.11 Returadressen kommer att meddelas i slutet av det guidade returförfarandet.

8.12 Returadress: Save srl, via Milano 202, 46019 Viadana MN, Italy

8.13 Uppskattade returkostnader: De angivna siffrorna är uppskattningar baserade på aktuella genomsnittliga kostnader och kan variera beroende på vilken kurir som valts och varifrån försändelsen kommer.

Kgs                         from        to

Kg <= 3                 € 17,00 € 20,00

3.1 < Kg <= 10 € 19,00 € 26,00

10.1 < Kg <= 20 € 24,00 € 39,00

20.1 < Kg <= 30    € 26,00 € 41,00

30.1 < Kg <= 50    € 38,00 € 74,00

>= Kg 50.1            € 81,00 € 126,00

 9. Återbetalningslägen och tider

9.1 Säljaren kommer att utfärda återbetalningen med samma betalningsmetod som Kunden använde vid köpet av produkterna. Om det inte finns någon korrespondens mellan mottagaren och den person som betalade för beställningen kommer säljaren att utfärda återbetalningen till den part som var ansvarig för betalningen.

9.2 Oavsett vilken betalningsmetod som valts utfärdas återbetalningen, helt eller delvis, av säljaren så snart som möjligt, och i vilket fall som helst inom fjorton (14) dagar från mottagandet av varan och efter att fullständig verifiering av nämnda varor har ägt rum .

 

10. Sekretess

10.1 Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter finns i sekretessavsnittet.

 

11. Kundtjänst

11.1 All information kan begäras genom att kontakta kundtjänstkontoret via kontaktsidan.

Klarna banner
Personal designer banner
Ett skräddarsytt projekt för dig!
Customers count banner
1.7 Miljoner kunder betjände i hela Europa
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Skräddarsydda lösningar för varje verksamhet